Norwegian translation-Norsk oversettelse.

SushiDiver500SushiDiver500 Members Join Date: 2016-05-28 Member: 217686Posts: 33 Advanced user
Note that the Norwegian has all the letters of the english language. Including the letters æ, ø, å.

Titanium= Titan/Titanium
Copper= kopper
Lead= Bly
Silver= Sølv
Gold= Gull
Quartz= Kvarts
Diamond= Diamant
Lithium= Lithium?
Uranite crystal= ???

Flashlight= Lykt
Survival knife= Kniv
Flare= Bluss
Dive reel= Dykke vinsj?/Dykke hjul?/Tau vinsj?
Scanner= Skanner
Air bladder= Luft Filter?
Hardened knife= forsterket kniv
Stasis rifle= Sjokk Rifle?/ Støt Rifle?

Comments

Sign In or Register to comment.