karjalannos | karelian translation

VirtualmoineVirtualmoine NurmesMembers Join Date: 2019-11-25 Member: 255894Posts: 2 Fully active user
edited December 2019 in Translations
karjalakse kiändämizen foruman algupoštu. Opitah suah kižoi kiännetykse karjalakse, a ezmäzekse pidäy suah tarbie miäry kiändäjii ku kižan kehittäjät himoh tiediä ongo tiäl enämbi kui yksi kiändäi..

ilmotavvu täs čiepis što kehittäjät nägöy..
Post edited by Virtualmoine on
Sign In or Register to comment.