BZ: Norwegian translation - Main discussion thread

EntrakEntrak NorwayMembers Join Date: 2019-01-18 Member: 248946Posts: 7 Fully active user
edited February 2019 in Translations
This thread will consist mainly in the Norwegian language.


Siden vi har fått stor frihet til å oversette Subnautica: Below Zero tenkte jeg det kunne være greit med en diskusjonstråd.

Vi har fått stor frihet i å oversette flora og fauna slik vi selv vil og jeg vil egentlig anbefale at vi lager egne navn her, da det vil høres rart ut med alt annet på norsk, bortsett fra fauna og flora.
Gjør også oppmerksom på at beskrivelsen av disse har vi også fått stor frihet til å utforme selv, da en del av de ikke har annet enn en midlertidig tekst fra utviklernes side.

Jeg vil oppmuntre alle til å komme med egne forslag. Å ta den late utveien og benytte samme engelske navn på alt eller mye, blir for dårlig, da navnene ofte er beskrivende.

(Strikethrough = Placeholder eller ikke i BZ, ifølge wiki. Ergo ikke så forferdelig nøye med oversettelsen, men kan være greit å ha oversatt, i tilfelle endringer i planene der.)
Mine forslag til navn, med forklaring:

FAUNA:
Peeper: Kikkefisk. (Stort øye, navnet betyr jo i prakis "kikker". Kikkefisk høres mer morsomt ut enn bare "Kikker".)
Oculus: Nattkikkefisk. (Den er sort og selv om navnet betyr "Øye", så er det i praksis samme modell som Peeper.)
Arctic Peeper: Arktisk Kikkefisk.
Cuddlefish: Kosefisk.
Bladderfish: Blærefisk.
Garryfish: Garryfisk. (Det er ikke noen åpenbar oversettelse her, kun en referanse til Spongebob sin kjælesnegle, så kan like greit bruke Garry. Den ser jo ut som Gary.. :tongue: )
Holefish: Hullfisk.
Hoopfish: Løkkefisk.
Spadefish: Spadefisk.
Spinefish: Beinfisk. (Ryggmargsfisk blir for knotete. Skjønt, dette er kun en placeholder, ifølge wikien.)
Spinnerfish: Propellfisk. (Kan også bruke den direkte oversettelsen med samme navn, men syntes selv at propellfisk høres bedre ut. Åpen for forslag. :smile: )
Noot fish: Nootfisk. (Åpenbar referanse til Pengu, men vi kan godt oversette denne til noe annet. Syntes selv navnet var morsomt og er åpen for å beholde det.)
Hoverfish: Flytefisk. (Beskrivelsen er at den "hovers above patches of seagrass.")
Crashfish: Bombefisk. (Kan selv tenke meg et mye lengre navn på den, men tror ikke "Den der forp****!"#%!"#! bombermanfisken" vil bli akseptert. :wink: )
Rockgrub: Steinlarve.
Sea Emperor Levitathan: Havkeiser Levitan
Skyray: Himmelskate.
Arctic Ray: Arktisk Skate.
Brinewing: ??? (Brine betyr saltlake, wing er vinge. Men Saltlakevinge synes jeg blir for teit.)
Brute Shark: Barbarhai. (Brute = Barbar/rå/grov/røff person. Barbarisk Hai blir for knotete. Barbarhai er mitt forslag.)
Discus: Diskus. (Går for det allerede eksisterende fiskenavnet på Norsk her.)
Glow Whale: Glødehval.
Ice Worm: Ismark. (Direkte oversettelse, åpen for bedre forslag..)
Isosceles Ray: Likebeinet Skate. (Direkte oversettelse, syntes det passet fint.)
Large Bird: Stor fugl. (Her kan vi sikkert finne på noe helt annet, virker mer som et placeholder navn.)
Lily Paddler: Liljepadler.
Pengling: Pingling. (Navnet er forsøkt å høres søtt ut fra utviklerenes side, noen som har et bedre forslag enn Pingling?)
Pengwing: Pingvinge. (Egentlig bør vi vel finne et helt eget navn her, siden det blir litt vel likt pingvin..)
Pinnacarid: Ørekarid. (Oversatt fra latin, egentlig 'ytre øre karid', men kan også bruke orginalnavnet.)
Rock Puncher: Steinbanker.
Sea Monkey: Havape.
Shadow Leviathan: Skygge leviatan. (Mangler oppføring i oversettelseslista..)
Stalker: Smyger. (Valgte Smyger fordi "Sniker" høres teit ut og mangler litt den schwungen over uttalelsen.)
Snowstalker: Snøsmyger. (Er i praksis den arktiske versjonen av Stalker, noe ala en isbjørn.)
Squidshark: Akkarhai. (Designet ligner mer på en akkar enn en blekksprut. Mangler oppføring i oversettelseslista..)
Symbiote: Symbiote. (Samme på norsk, kan like godt bruke det navnet.)
Titan Holefish: Gigantisk Hullfisk.
Triops: Triops. (Ingen vits i å oversette denne, for å være ærlig. Navnet betyr egentlig 'Tre Øyne', men "Treøye" høres litt feil ut.)
Trivalve: Trivalve. (Navnet er inspirert av 'Bivalvia' og er et unikt navn, som høres greit ut på norsk også.)
Biter: Skarptann. (Kan også kalles for Biter, da det er det den gjør, men foretrekker personlig et annet, mer beskrivende navn.)
Blighter: Blodtann. (Siden den henger rundt bloodkelp og er av samme modell som Biter..)
Boneshark: Beinhai.
Boomerang: Bumerangfisk.
Eyeye: Øyøye.
Rabbit Ray: Kaninskate.

FLORA

Kommer...
Post edited by Entrak on

Comments

 • FlecktyphusFlecktyphus NorwayMembers Join Date: 2019-02-04 Member: 250380Posts: 1 Freshly registered user
  Hei! Flott tiltak.
  Jeg ser noen umiddelbare ting jeg vil endre litt på.. håper du tåler litt kritikk :smiley:
  • Diskus vil være diskos på norsk.
  • Sea Emperor Levitathan: Havkeiser Levitan - dette må skrives i ett ord: havkeiserleviatan. Eventuelt kanskje bare havkeiser? Leviatan er ikke noe godt innarbeidet norsk ord, men det er nå slik det bibelske ordet skrives på norsk.
  • Trivalve - "valve" kan oversettes "klaff" på norsk, som i hjerteklaff - "valvene" på Trivalveen minner om hjerteklaffer, så hva med "treklaff"?
  • Skyggeleviatan - husk at dette må samskrives ("skygge leviatan" er særskrivingsfeil)
  • Isosceles Ray: Likebeinet Skate - "likebeinerrokk", "likebeiner"? Se mer om "skate/rokk" under
  • Spinnerfish - et forslag: snurrefisk? Det har litt mer "schwung" over seg enn propellfisk..

  Hva angår "ray" - i oversettelsen til SN har "rokk" blitt brukt mer enn "skate", jeg syns rokk kanskje høres litt bedre ut (preget av dialekt..) og vi bør nok være enige om å bruke kun én av disse.

  Smyger syns jeg er en fantastisk oversettelse av Stalker, som vi godt også kan bruke i oversettelsen til det originale Subnautica.

  Ole/Flecktyphus
 • EntrakEntrak NorwayMembers Join Date: 2019-01-18 Member: 248946Posts: 7 Fully active user
  edited February 2019
  Discus er det engelske navnet, mens Diskus er det norske navnet på fiske-arten. :smile:https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskusfiskar

  Skate eller rokke kan brukes om hverandre, (ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Skater), så her kan vi nok velge selv hva som høres best ut, ut ifra hver enkelt oversettelse.

  Leviatan bør vi finne en egnet beskrivelse på, da det er et relativt ukjent begrep på norsk å benytte seg av. Her bruker en jo gjerne "Monster<sett inn dyr her>" om ting.. Men det begrepet er heller ikke særlig egnet.
  Post edited by Entrak on
 • EntrakEntrak NorwayMembers Join Date: 2019-01-18 Member: 248946Posts: 7 Fully active user
  FLORA
  Arctic Kelp: Arktisk Tare
  Arctic Kelp Roots: Røtter av Arktisk Tare
  Armored Plant: Armorert Plante. (TBA. Her kommer det sikkert et annet navn, da dette var veldig generisk. Vi får følge med på hva utviklerne bestemmers seg for.)
  Bowl Plant: Nettinglampe (Modellen ser i praksis ut som en taklampe som er snudd på hodet.. Foreslår å ikke ha "plante" som suffiks, da det blir overflødig.)
  Bulb Stalk Plant: Lilla kuletopp / Lilla Lampetopp (Baserer meg på mer kjente norske plantenavn, som "Blåknopp". Siste forslag om den lyser i mørket. Wikien sier ikke noe om dette, må sjekke i spillet.)
  Cage Plant: Burplante.
  Cave Bush Relative: Arktisk Grottefjær. (Ser ut som en piasavakost, så om vi vil ha det moro.. :wink: )
  Single Shell Plant: Nymåneblad. (Ser ut som en nymåne. Ser ikke helt sammenligningen med "skall" og hvordan den ser ut.)
  Double Shell Plant: Dobbelt Nymåneblad. (Siden slektningen Single Shell Plant ligner på en nymåne og disse to vistnok er i nær slekt..)
  Honey Comb Plant Nettingtårnrot. (Ser ut som et nett, over røtter høye som tårn.. )
  Land flora (Unnamed): Blåduskkronesopptre. (Beskrivelsen minner mer om en type sopp, tre-lignende i utforming. Navngir den etter utseende-art-'art den ligner på')
  Large Flora (Unnamed): Stor Manetringblomst. (Ser ut som en blanding av en manet og en ringblomst.)
  Lilypad: Vannlilje.
  Mohawk: Mohawk. (Har ikke noe bedre ord for den hårsveisen.. Men burde vel finne på et eget?)
  Oxygen Plant: Oksygenbelgdrage (Belg, fylt med oksygen, som henger i en snor som en drage. Åpen for forslag!)
  Redwort: Rødvorte.
  Redwort relative: Gulbåndet Rødvorte.
  Ribbon Plant: Sortbåndet lanternerot.
  Spike Trap: Smygesnapper.
  Spine Plant: Rødsigdblære. (Den er rød, ser ut som en sigd og har en luftblære.)
  Spiral Plant: Vevtrakt.
  Spotted Reeds Relative: Arktisk Bladsiv
  Tentacle Plant: ??? (Tentakkelplante passer dårlig, bør finne annet navn.)
  Thermal Lily: Radiatorlilje.
  Twisty Bridges Flora (Unnamed): Blåhatt-tre?
  Twisty Bridges Mushroom: Blå Ringdisksopp.
  Violet Beau: Lilla Rødflekkstengel
  Violet Beau Relative: Grønn Rødflekkstengel
  Blue Barnacles: Blå Hvitkinngåsimitator.
  Gel Sack: Slimsekk.
  Sulfur Plant: Gulbåndsrødbladkanne. (Sulfurplante er en akseptabel oversettelse, men om vi skal følge vanlig navngiving av planter.. Gult bånd på de røde bladene, med en åpen kanne i senter..)

Sign In or Register to comment.