Vietnamese Translation - Vietnam Main Thread

romi1996romi1996 Ha NoiMembers Join Date: 2017-12-21 Member: 234531Posts: 10 Fully active user
edited February 2018 in Translations
Mình tạo ra bài này trong diễn đàn để cho các thành viên trong đội ngũ dịch có thể trao đổi trực tiếp với nhau qua đây , và qua nhau có thể hoàn thành bản dịch hiệu quả. Nhưng mình cũng mong các bạn lưu ý 1 số điều sau đây :
 1. Các bạn tuyệt đối phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức khi tiến hành dịch game này ( như chính trị , xuyên tạc , thiếu nghiêm túc ).
 2. Nếu có khiếu nại về bản dịch ( bản dịch bị chỉnh sửa , bị xóa không lý do .... vân vân ) Các bạn có thể khiếu nại tại đây để mình xem xét xử lý hoặc các admin khác sẽ xem xét cho các bạn.
 3. Mẫu khiếu nại các bạn viết sau đây : Trang "x" String"y" Dự án "z" ( "Lý do khiếu nại" )
 4. Việc khiếu nại sẽ tốn một khoảng thời gian tương đối lớn nên mong các bạn dịch kiên nhẫn.
 5. Nếu không có admin nào giải quyết cho các bạn , các bạn được quyền khiếu nại trực tiếp vào bài viết của Acedude ( Link đính kèm cuối bài )
 6. Khi dịch các bạn hãy lưu ý tuân thủ theo hướng dẫn dịch được đính trong liên kết cuối bài nhé.

Hiện tại những bản dịch này đã hoàn thành , các bạn vẫn có thể khiếu nại nếu bản dịch vẫn thiếu sót ý nghĩa hoặc sai cú pháp :
 1. Dự án Subnautica : 43%
 2. Dự án Subnautica Steam Store Page : 100% Hoàn Thành
 3. Dự án Subnautica Prawn Suit Update : 100% Hoàn Thành
 4. Dự án Subnautica Achievement : 100% Hoàn Thành

Đây là danh sách Admins
 1. Long Lee ( Là Mình ) Twitter : https://twitter.com/DtorLee
 2. Quach Hoang Tam
 3. Min Minimum

Đường dẫn : Hướng dẫn dịch [ https://translate.unknownworlds.com/pages/instructions ]
Đường dẫn : Khiếu nại [ https://forums.unknownworlds.com/discussion/153269/translation-quality-check#latest ]
Post edited by romi1996 on
Sign In or Register to comment.